O nas


Dział Spraw Studentów zajmuje się przyznawaniem i wypłatą świadczeń socjalnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego a także przyznawaniem miejsc w domach studenta. W rozwijanych zakładkach znajdują się informacje dotyczące rodzajów przyznawanych stypendiów, terminy i sposób składania wniosków oraz zasady ubiegania się o ubezpieczenie zdrowotne.

Decyzje stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UO będą do odbioru w DSS pok. 29 w wersji papierowej od dnia 07.01.2019r.  Wypłaty stypendiów nastąpią dopiero po odbiorze decyzji!!!

 

   

Dział Spraw Studentów UO na mapie Opola