O nas


Dział Spraw Studentów zajmuje się przyznawaniem i wypłatą świadczeń socjalnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego a także przyznawaniem miejsc w domach studenta. W rozwijanych zakładkach znajdują się informacje dotyczące rodzajów przyznawanych stypendiów, terminy i sposób składania wniosków oraz zasady ubiegania się o ubezpieczenie zdrowotne.

Decyzje stypendium socjalnego i specjalnego będą do odbioru w DSS w wersji papierowej od dnia 15.11.2018r., natomiast decyzje stypendium Rektora będą do odbioru w wersji elektronicznej w systemie USOSweb od 16.11.2018r. (hasło do odbioru decyzji zostanie wysłane mailem).

Wypłaty stypendiów nastąpią dopiero po odbiorze decyzji!!!

 

   

Dział Spraw Studentów UO na mapie Opola