O nas


Dział Spraw Studentów zajmuje się przyznawaniem i wypłatą świadczeń socjalnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego a także przyznawaniem miejsc w domach studenta. W rozwijanych zakładkach znajdują się informacje dotyczące rodzajów przyznawanych stypendiów, terminy i sposób składania wniosków oraz zasady ubiegania się o ubezpieczenie zdrowotne.

 

   

Dział Spraw Studentów UO na mapie Opola