Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Po zalogowaniu się należy wybrać (w górnej zakładce): DLA  WSZYSTKICH a następnie WNIOSKI

(termin składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych STUDENCI STARSZYCH LAT mija 30 WRZEŚNIA br)

(termin składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych STUDENCI PIERSZYCH LAT mija 10 października br.)

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakladce STYPENDIA – NR KONTA

Student lub doktorant

  1. Dostarcza do Działu Spraw Studentów orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (może być kopia) przynajmniej na jeden dzień przed wypełnieniem elektronicznego wniosku. Dokument można również przesłać na adres:Uniwersytet Opolski, Dział Spraw Studentów
    ul. Oleska 48
    45-052 Opole
    zawsze podając kierunek swoich studiów na kopercie.
  2. Wypełnia elektronicznie w USOS-web i drukuje:
  3. wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. (uwaga: wniosek należy wydrukować dopiero po kliknięciu w odnośnik “zarejestruj”-  wydruk przed złożeniem z napisem “niezatwierdzone” jest nieważny!)
  4. Wydrukowane dokumenty dostarcza, najlepiej osobiście przedstawiając jednocześnie do wglądu oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W razie problemów technicznych z wypełnieniem i wydrukowaniem wniosku prosimy o wysłanie wiadomości z opisem problemu na adres zgloszenia@uni.opole.pl W temacie listu należy wpisać “Wnioski USOSweb” a w treści listu podać: imię i nazwisko, identyfikator logowania, program (kierunek) i rok studiów. Prosimy podać szczegółowy opis problemu oraz, jeśli problem występuje w jakimś konkretnym miejscu, proszę podać numer ekranu (na każdej stronie składania wniosku widoczne jest oznaczenie w formacie “Ekran X”).