Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Po zalogowaniu się należy wybrać (w górnej zakładce): DLA  WSZYSTKICH a następnie WNIOSKI

(termin składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych STUDENTOM WSZYSTKICH LAT mija 10 PAŹDZIERNIKA br)

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakładce STYPENDIA – NR KONTA

Student lub doktorant

  1. Dostarcza do Dziekanatu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (może być kopia) przynajmniej na jeden dzień przed wypełnieniem elektronicznego wniosku. Dokument można również przesłać na adres swojego Dziekanatu, zawsze podając kierunek swoich studiów na kopercie.
  2. Wypełnia elektronicznie w USOS-web i drukuje:
  3. wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. (uwaga: wniosek należy wydrukować dopiero po kliknięciu w odnośnik “zarejestruj”-  wydruk przed złożeniem z napisem “niezatwierdzone” jest nieważny!)
  4. Wydrukowane dokumenty dostarcza, najlepiej osobiście przedstawiając jednocześnie do wglądu oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W razie problemów technicznych z wypełnieniem i wydrukowaniem wniosku prosimy o wysłanie wiadomości z opisem problemu na adres zgloszenia@uni.opole.pl W temacie listu należy wpisać “Wnioski USOSweb” a w treści listu podać: imię i nazwisko, identyfikator logowania, program (kierunek) i rok studiów. Prosimy podać szczegółowy opis problemu oraz, jeśli problem występuje w jakimś konkretnym miejscu, proszę podać numer ekranu (na każdej stronie składania wniosku widoczne jest oznaczenie w formacie “Ekran X”).