Kontakt

Uniwersytet Opolski  – Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich

 • 45-052 Opole, ul. Oleska 48

Dyrektor Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich – pok. 27

 • mgr Małgorzata Bergandy-Heretyk
 • tel. +48 77452 7069
 • mail: gbergandy@uni.opole.pl

Z-ca Dyrektora Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich – pok. 29

Zespół zadaniowy ds. świadczeń stypendialnych:

 • Golanowska Gabriela
 • tel. +48 77 452 7063
 • mail: ggolanowska@uni.opole.pl
 • mgr Góźdź Aneta
 • tel. +48 77 452 7411
 • mail: agozdz@uni.opole.pl
 • mgr Kowalczyk Agnieszka – (Wydział Lekarski, Wydział MFII oraz Wydział Sztuki)
 • tel. +48 77 452 7416
 • mail: akowalczyk@uni.opole.pl

Zespoły zadaniowe