Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018?Po zalogowaniu się należy wybrać (w górnej zakładce): DLA  WSZYSTKICH a następnie WNIOSKI (termin składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych mija 10 października br.) 

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakladce STYPENDIA - NR KONTA

Student lub doktorant

1. Dostarcza do Działu Spraw Studentów orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (może być kopia) przynajmniej na jeden dzień przed wypełnieniem elektronicznego wniosku. Dokument można również przesłać na adres:

Uniwersytet Opolski, Dział Spraw Studentów
ul. Oleska 48
45-052 Opole
zawsze podając kierunek swoich studiów na kopercie.

2. Wypełnia elektronicznie w USOS-web i drukuje:

             a. wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. (uwaga: wniosek należy wydrukować dopiero po kliknięciu w odnośnik "zarejestruj"-  wydruk przed złożeniem z napisem "niezatwierdzone" jest nieważny!)

3. Wydrukowane dokumenty dostarcza, najlepiej osobiście przedstawiając jednocześnie do wglądu oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W razie problemów technicznych z wypełnieniem i wydrukowaniem wniosku prosimy o wysłanie wiadomości z opisem problemu na adres zgloszenia@uni.opole.pl W temacie listu należy wpisać "Wnioski USOSweb" a w treści listu podać: imię i nazwisko, identyfikator logowania, program (kierunek) i rok studiów. Prosimy podać szczegółowy opis problemu oraz, jeśli problem występuje w jakimś konkretnym miejscu, proszę podać numer ekranu (na każdej stronie składania wniosku widoczne jest oznaczenie w formacie "Ekran X").  Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol