Wzory drukówDruki do pobrania:
 
Stypendium socjalne i stypendium specjalne dla niepełnosprawnych  - w związku z  wprowadzeniem elektronicznego składania wniosków druki są dostępne w USOSweb.
 
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim (dołączyć druk nr 5)
Pobierz: (wniosek o miejsce w akademiku) druk nr 1  
 
Oświadczenie o składzie rodziny i dochodzie nieopodatkowanym (tylko dla studentów starających się tylko o akademik lub zapomogę)
Pobierz: oswiadczenie druk nr 2   
 
 
 Wniosek o przyznanie zapomogi
Pobierz: zapomoga druk nr 3 
 

 Oświadczenie - wyjaśnienie  Pobierz: oświadczenie-wyjaśnienie druk nr 4 

Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczłtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tylko w przypadku prowadzenia działalności i rozliczania się na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej: dołączyć do wniosku o  dom studenta, zapomogę oraz stypendium)
Pobierz: oswiad-ryczalt-druk-nr-5

 
Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (DRUK OBOWIĄZKOWY DO STYPENDIUM socjalnego! (podpisują wszyscy członkowie rodziny!! do pobrania również z USOSweb)
Pobierz: druk-nr-6-oswiadczenie-o-dochodzie-nieop.
 
 Deklaracja dla studentów mieszkających w domach studenckich i pragnących w następnym roku akademickim dalej w nich mieszkać (termin składania do końca maja)
Pobierz: Deklaracja druk nr 7
 
wiadczenie  o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa
 Pobierz: oswiadczenie  o nieprowadzeniu wspolnego gospodarstwa druk nr 8.pdf
 
  • Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w związku z  wprowadzeniem elektronicznego składania wniosków druki są dostępne w USOSweb. po wydrukowaniu należy złożyć w odpowiednim dziekanacie !
  • Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów  (należy pobrać ze strony www.doktoranci.uni.opole.pl  i złożyć u kierowników studiów doktoranckich !

Wniosek o umorzenie należności (tylko dla studentów, których dochód nie przekracza 1050 zł netto na osobę w rodzinie).         

 pobierz                                                                                             

Wniosek należy złożyć w Dziekanacie wraz z dokumentami poświadczającymi dochody rodziny (tak jak do stypendium socjalnego)          Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol