Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnychO stypendium SPECJALNE dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się student lub doktorant posiadający grupę inwalidzką. 

 

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych ? pobierz

Termin składania podań o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych do 10 października. 

Student lub doktorant składający podanie o stypendium specjalne  po 10 października może otrzymać stypendium od następnego miesiąca po złożeniu wniosków bez wyrównania za październik. Składając podanie w kolejnych miesiącach  do 10 dnia można otrzymać stypendium od miesiąca złożenia, natomiast  złożenie podania po 10 skutkuje przyznaniem stypendium od następnego miesiąca bez wyrównania za poprzednie miesiące;

    W przypadku, gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane zostało na czas określony, wypłatę stypendium specjalnego wstrzymuje się od następnego miesiąca po upływie  tego terminu. W przypadku przedłożenia kolejnego orzeczenia (kontynuującego wcześniej wydane orzeczenie) wypłata zostaje wznowiona od miesiąca wstrzymania stypendium jeżeli student złoży wniosek w terminie 14 dni od uzyskania nowego orzeczenia (nie później jednak niż dwa miesiące od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia).

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakladce STYPENDIA.


UWAGI

  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać TYLKO NA JEDNYM ze studiowanych kierunków .
  • Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat licząc od daty rozpoczęcia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich po raz pierwszy. Nie może otrzymać stypendium specjalnego student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia;
  • Student, który obronił pracę magisterską (licencjacką) przed terminem określonym w regulaminie studiów traci prawo do stypendiów (z wyjątkiem stypendiów ministra) od następnego miesiąca po obronie;


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol