Terminy składania wniosków

Terminy składania wniosków o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych przez studentów i doktorantów

UWAGA!!! Aby uniknąć długich kolejek (po uruchomieniu elektronicznej aplikacji w USOSweb) prosimy nie zwlekać z wypełnianiem elektronicznego wniosku i złożeniem WERSJI PAPIEROWEJ  w Dziekanacie do ostatniej chwili. Wcześniejsze złożenie wniosku umożliwi uzyskanie szybkiej informacji o stanie wniosku i wypłacenie stypendiów w terminie.

  • studenci starszych lat: do 10 PAŹDZIERNIKA
  • studenci przyjęci na pierwsze lata: po nadaniu numeru albumu (indeksu) do 10 PAŹDZIERNIKA

UWAGA! Wnioski złożone po terminie będą rozpatrzone w następnym miesiącu i od następnego miesiąca będą przyznane świadczenia bez wyrównania za październik.

Wypełnienie elektroniczne wniosku w USOS-web nie zwalnia studenta od dostarczenia dokumentów wraz z załącznikami do Dziekanatu i co więcej, za datę złożenia wniosku traktuje się dzień dostarczenia kompletu dokumentów do Dziekanatu.

Studenci lub doktoranci, których rodzina posiada gospodarstwo rolne proszeni są o wypełnianie wniosków o stypendium socjalne po 24 września, wcześniejsze ich wypełnienie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu braku ustalonego przelicznika dochodowości z ha przeliczeniowego, który zostanie ogłoszony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 23 września br.

SPOSÓB LOGOWANIA POBIERZ

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium socjalne – POBIERZ

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – POBIERZ

Przypominamy !!!! Jako datę złożenia wniosków traktuje się dzień dostarczenia kompletu dokumentów do Dziekanatu, a nie dzień ich elektronicznego wypełnienia!!!

Niekompletne dokumenty dostarczone osobiście lub przesłane pocztą nie będą rozpatrywane do momentu uzupełnienia braków. Informacja o stanie rozpatrywania wniosku, kompletności dokumentacji, bądź jej braku dostępna będzie na indywidualnym koncie studenta lub doktoranta w serwisie USOS-web  w szczegółach wniosku lub oświadczenia oraz wysłana na maila uczelnianego (nr indeksu @student.uni.opole.pl).

W razie problemów technicznych z wypełnieniem i wydrukowaniem wniosku prosimy o wysłanie wiadomości z opisem problemu na adres zgloszenia@uni.opole.pl W temacie listu należy wpisać “Wnioski USOSweb” a w treści listu podać: imię i nazwisko, identyfikator logowania, program (kierunek) i rok studiów. Prosimy podać szczegółowy opis problemu oraz, jeśli problem występuje w jakimś konkretnym miejscu, proszę podać numer ekranu (na każdej stronie składania wniosku widoczne jest oznaczenie w formacie “Ekran X”).