Wzory druków do pobrania

Druki do pobrania:
Stypendium socjalne i stypendium specjalne dla niepełnosprawnych  – w związku z  wprowadzeniem elektronicznego składania wniosków druki są dostępne w USOSweb (patrz zakładka LOGOWANIE).
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim
Pobierz: druk nr 1( oraz dołączyć oświadczenie – druk nr 2) 
Oświadczenie o składzie rodziny i dochodzie nieopodatkowanym (tylko dla studentów starających się tylko o akademik lub zapomogę)
Pobierzdruk nr 2 
Wniosek o przyznanie zapomogi
Pobierz:
druk nr 3

Oświadczenie – wyjaśnienie  Pobierz: druk nr 4

Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (DRUK OBOWIĄZKOWY DO STYPENDIUM socjalnego! (podpisują wszyscy członkowie rodziny!! do pobrania również z USOSweb)
Pobierz: druk nr 6
Deklaracja dla studentów mieszkających w domach studenckich, którzy w następnym roku akademickim chcą dalej w nich mieszkać (termin składania do końca maja)
Pobierz: druk nr 7
Oświadczenie  o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa
Pobierz: druk nr 8
Wnioski o stypendia dla najlepszych studentów i doktorantów:
  • Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w związku z  wprowadzeniem elektronicznego składania wniosków druki są dostępne w USOSweb. po wydrukowaniu należy złożyć w odpowiednim dziekanacie !
  • Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów  (należy pobrać ze strony www.doktoranci.uni.opole.pl  i złożyć u kierowników studiów doktoranckich !

Wniosek o umorzenie należności (tylko dla studentów, których dochód nie przekracza 1050 zł netto na osobę w rodzinie).
Pobierz: druk nr 9

 

Wniosek należy złożyć w Dziekanacie wraz z dokumentami poświadczającymi dochody rodziny (tak jak do stypendium socjalnego).